Ecotecture club

  • Founder: Vũ Đức Minh
  • THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ
  • Phú Thọ

Ecotecture là một CLB về Kiến Trúc hướng đến các sản phẩm có lợi cho môi trường, được sáng lập bỏi bạn Vũ Đức Minh, sinh năm 2004, học sinh của trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ

Video

Thông tin liên quan

Liên hệ

Nếu có bất kì thắc mắc nào, hãy liên hệ với Ecotectureclub