Giới thiệu

Ecotecture là một CLB về Kiến Trúc hướng đến các sản phẩm có lợi cho môi trường, được sáng lập bởi bạn Vũ Đức Minh, sinh năm 2004, học sinh của trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ